<div align="center"> <h1>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych w Kielcach</h1> <h3>strony Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych im. Karola Wojtyły - papieża Polaka w Kielcach</h3> <p>edukacja specjalna</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://zsos17.kielce.eu/www/" rel="nofollow">zsos17.kielce.eu/www/</a></p> </div>